Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR OBČINE KOZJE:

  • Milena GROBELŠEK, Kozje 102, KOZJE (predsednica)
  • Darja GODLER, Buče 37, BUČE
  • Veljko KOLAR, Kozje 11, KOZJE