Lokalne volitve 2018

Predsednik Državnega zbora RS je razpisal redne lokalne volitve v občinske svete in volitve županov. Akt o razpisu je objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018.
Redne volitve v občinske svete in volitve županov se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

 

Državna volilna komisija je sprejela Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah, objavljeno 12. 7. 2018
Državna volilna komisija je sprejela Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 47/18). Obrazci so priloga navodila in brezplačno dostopni tudi na vseh upravnih enotah. Lahko se natisnejo in izpolnijo tudi vnaprej, vendar poudarjamo, da morajo biti lastnoročno podpisani pred pristojno osebo na upravni enoti.

 

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kozje