Lokalne volitve 2014

 

RAZPIS REDNIH VOLITEV ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNNOSTI

Poziv k podaji predlogov za imenovanje volilnih odborov

Soglasje kandidata za VO

Ugotovitveni sklep OVK – potrebno število podpisov skupine volivcev

volišča

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Kozje

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Kozje

število volilnih upravičencev

Podpora kandidaturi za župana

Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta

Pojasnila I

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v času volilne kampanje

ROKOVNIK za izvedbo volilnih opravil

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil po ZVRK

PODPORE KANDIDATOM ZA ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI – NOVO POJASNILO!

Zbiranje podpisov volivcev – obvestilo upravne enote

Glasovanje po pošti

obrazec_glasovanje_posta

Glasovanje na domu

obrazec_glasovanje_doma

Glasovanje na volišču, dostopno invalidom

glasovanje_posebno_volisce

Predčasne volitve