Turizem

V OBČINI KOZJE DELUJEJO NASLEDNJA TURISTIČNA DRUŠTVA:

TURISTIČNO DRUŠTVO PILŠTANJ
Pilštanj 12, 3261 LESIČNO
Kontaktna oseba: dr. Peter KOZMUS, predsednik
Kontaktna številka: 041/352-997
Elektronski naslov: TDPilstanj@gmail.com

TURISTIČNO DRUŠTVO KOZJE
p.p. 16, 3260 KOZJE
Kontaktna oseba: Alenka ZAMIDA, predsednica
Kontaktna številka: 051/641-232
Elektronski naslov: mvalencak@gmail.com

TURISTIČNO DRUŠTVO PODSREDA
Podsreda 37, 3257 PODSREDA
Kontaktna oseba: Valerija KUNEJ, predsednica
Kontaktna številka: 031/613-255
Elektronski naslov: td.podsreda@gmail.com