Zdravje v občini 2019

Zdravje v občini 2019

Nacionalni inštitut za javno zdravje je letos že četrtič objavil publikacijo Zdravje v občini. 

Priložena je publikacija za našo občino.

Publikacije s posodobljenimi podatki, kartografske prikaze, primerjave kazalnikov med leti in druge zanimive vsebine pa si lahko ogledate na spletni strani obcine.nijz.si.

 

Zdravje v Občini Kozje 2019