PRAZNIK OBČINE KOZJE – 15. april

PRAZNIK OBČINE KOZJE - 15. april

Občina Kozje danes praznuje! Ob prazniku čestitamo vsem občankam in občanom!

Zakaj 15. april?

Na ta dan je leta 1016 rimski cesar Henrik II. podaril grofu Viljemu Breže-Selškemu naselje Kozje s 30 kraljevskimi kmetijami in to v dokaz tudi ovekovečil. Kraj se je takrat imenoval Traskendorf. Listina, ki jo hrani Koroški deželni arhiv v Celovcu, sicer ni ohranjena v originalu, temveč je ponaredek krške škofije, nastal šele v 12. stoletju. Vendar njeno vsebino nesporno potrjuje 12 let mlajša avtentična listina Henrikovega naslednika, cesarja Konrada II. iz leta 1028, prav tako ohranjena v celovškem arhivu. Z njo je vladar grofu Viljemu potrdil vso posest, darovano s strani njegovega predhodnika ter njega samega, in v njej se s skoraj identično dikcijo ponovno omenja podelitev Kozjega.