Redčenje obvodne vegetacije

Redčenje obvodne vegetacije

Zavod RS za varstvo narave je v časopisu Večer objavilo besedilo, ki se nanaša na redčenje obvodne vegetacije. Drevesa in grmovje, ki obdajajo struge potokov in rek, na prvi pogled delujejo samoumevni in samorastniški. Vendar je rastje, ki je najpogosteje ostanek krčenja gozda za kmetijske površine, precej pomembno. “Brez vegetacije se erozijska moč vode poveča in kaj kmalu povzroči spodjedanje bregov, prestavljanje strug, odnašanje jezov in mostov,” pojasni vodja celjske območne enote Zavoda RS za varstvo narave Tanja Košar Starič.

Več v povezavi na članek: Lastniki ukrepov za redčenje obvodne vegetacije ne poznajo