RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KOZJE ZA LETO 2019

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KOZJE ZA LETO 2019

Komisija za nagrade, priznanja in odlikovanja Občinskega sveta Občine Kozje je objavila Razpis za

podelitev priznanj Občine Kozje za leto 2019.

 

Predlogi se lahko posredujejo na naslov: Občina Kozje, Komisija za nagrade, priznanja in odlikovanja, Kozje 37 , 3260 Kozje. Predlogi za podelitev priznanj morajo prispeti na naslov do 11. 3. 2019 do 12. ure.

 razpis19