OBVESTILO – 1. SPREMEMBA 2. javnega poziva za sklad ESRR

OBVESTILO – 1. SPREMEMBA 2. javnega poziva za sklad ESRR

LAS Obsotelje in Kozjansko obvešča vse zainteresirane prijavitelje in partnerje, da je na spletni strani www.las-ok.si objavljena 1. sprememba 2. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, za sredstva ESRR.