LAS Obsotelje in Kozjansko objavil 2. Javni poziv za izbor operacij

LAS Obsotelje in Kozjansko objavil 2. Javni poziv za izbor operacij

Obveščamo vas, da je Vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko objavil 2. Javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada ESRR. 

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij je Lokalni akcijski skupini Obsotelje in Kozjansko dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Razpoložljiva sredstva in stopnja sofinanciranja: Višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 202.780,93 eurov. Operacije lahko pridobijo sofinanciranje 80 % upravičenih stroškov, s podporo sklada ESRR.

Rok za oddajo vlog: 21. 3. 2019.

Informacije o javnem pozivu: vsak delovni dan med 9. in 12. uro:

  • osebno po predhodnem dogovoru na sedežu LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah,
    ·po telefonu: 03/81-71-860,
    · po e-pošti: info.lasok@gmail.com,
    · kontaktni osebi: Katja Romih in Bojana Žaberl.

 Razpisna dokumentacija je dostopna na tej POVEZAVI.