Trajnostno mobilno Obsotelje

Trajnostno mobilno Obsotelje

Mobilno Obsotelje vabi v torek, 25. septembra 2018, ob 9. uri v Večnamenski center Kozje na informativno delavnico, na kateri bodo predstavili trende s področja kolesarjenja, podprte z dobrimi praksami iz tujine, osnove varnega sodelovanja v prometu za kolesarje ter sistem za izposojo koles občin Podčetrtek in Rogaška Slatina.

TRAJNOSTNO MOBILNO OBSOTELJE – VABILO

nalozbo sofinan