Čestitka Županje ob občinskem prazniku

Čestitka Županje ob občinskem prazniku

Občina Kozje praznuje.

Občinski praznik je čas zadovoljstva, je priložnost za krepitve sodelovanja in medsebojnega spoštovanja v vseh segmentih lokalnega okolja. Ves praznični čas to dosegamo skozi različne prireditve, ki osvetlijo in izpostavijo širino in pestrost delovanja in dosežkov vseh, ki živimo v naši občini.

Dosežki so vse pridobitve, ki jih občani vsakodnevno občutijo v zvišani kakovosti bivanja. Mednje sodijo splošen nivo infrastrukturne urejenosti krajev in krajevnih središč. Kakovostne pogoje za delo morajo imeti društva in prostovoljne organizacije, saj brez tega tudi najmodernejši objekti lahko zgolj samevajo. Pomemben je dober in vsakodnevni stik z občani in vodstva občine, pri čemer je vodilo stalni dialog.

Za plodno povezovanje večjih in manjših projektov v razvojne celote je ključno prepoznavanje potreb in priložnosti. Doseženi in po celotni občini vidni rezultati so dokaz uspešnosti sorazmernega razvojnega modela in so hkrati jamstvo za nadaljnje dobro delo. Uresničevanje ciljev pa je hkrati gotovo odvisno tudi od primerne politike države do občin. Uspešno izvedeni projekti investicije prinašajo višjo kakovost bivanja in delovanja v domačem okolju, hkrati pa dokazujejo dobro sodelovanje občinskega sveta, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij, društev, drugih organizacij z županjo in občinsko upravo.

Ob občinskem prazniku iskreno čestitam in se za dobro sodelovanje zahvaljujem članici in članom Občinskega sveta, sodelavcem občinske uprave ter vsem vam, spoštovane občanke in občani.

                        Milenca Krajnc

županja