RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KOZJE ZA LETO 2018

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KOZJE ZA LETO 2018

Komisija za nagrade, priznanja  in odlikovanja je objavila RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KOZJE ZA LETO 2018.

Predlogi se lahko posredujejo na naslov: Občina Kozje, Komisija za nagrade, priznanja in odlikovanja, Kozje 37 , 3260 Kozje. Predlogi za podelitev priznanj morajo prispeti na naslov do ponedeljka, 12. 3. 2018 do 12. ure.

Razpis 2018