Načrt ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Kozje

Načrt ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Kozje

Občina Kozje v skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1, 95/07 – ZSPJS in 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, objavlja Javno naznanilo za javno predstavitev Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Kozje (ver 1.0).
Javna objava bo potekala od 6. 2. 2018 do 6. 3. 2018 v prostoru Skupnega organa občinske uprave za Civilno zaščito in požarno varnost, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah. Zainteresirani javnosti je načrt zaščite in reševanja  na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 14.00 ure, razen ob sredah, ko je vpogled možen od 9.00 do 16.00 ure. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled  v stavbi Občinske uprave Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.

Zaželena je predhodna najava za vpogled  na telefon št. 031 514 848 (Miha Šket, sodelavec za ZiR).

Povabilo

Načrt ZiR