Prijava škode zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. 12. 2017

Prijava škode zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. 12. 2017

Občina Kozje poziva občane, ki so v neurju z viharnim vetrom in poplavami v času med 11. in 13. decembrom 2017 utrpeli škodo na stavbah in infrastrukturi, da do 10. 1. 2018 oddajo prijavijo na sedežu Občine Kozje, v času uradnih ur. Informacije so na voljo na telefonski številki 03 800 14 18.

Oškodovanci morajo ob prijavi dostaviti naslednje podatke: EMŠO številko, davčno številko, parcelno številko in katastrsko občino, leto zgraditve objekta ter neto uporabno površino objekta.

Po oddanih prijavah bo prijavljeno škodo ocenila občinska komisija z ogledom na terenu po metodologiji za ocenjevanje škode po neurju.