Podpisana pogodba za izgradnjo kanalizacije in MKČN Lesično

Podpisana pogodba za izgradnjo kanalizacije in MKČN Lesično

Občina Kozje je s podjetjem HPG Brežice d. o. o. podpisala pogodbo za izgradnjo kanalizacije in male komunalne čistilne naprave Lesično.
Pogodbena vrednost del znaša 427.247,02 EUR brez DDV.
Dela iz te pogodbe morajo biti končana do 30. 5. 2019, in sicer po naslednji dinamiki:
1. faza -kanalizacijska dela in 2. faza- dobava in vgradnja MKČN in izgradnja dela kanalizacije do 30. 7. 2018 in
3. faza- dokončanje izgradnje kanalizacije do 30. 5. 2019.