Poročanja v turizmu za namestitvene obrate – eTurizem

Poročanja v turizmu za namestitvene obrate - eTurizem

S spremembami zakonov o gostinstvu in prijavi prebivališča je v Sloveniji narejen pomemben korak k poenostavitvam poročanja v turizmu za namestitvene obrate.  AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo (spletni servis) za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem).

Register nastanitvenih obratov (RNO)
Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.
Več o tem: https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)
Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki sedaj poročajo predpisane podatke (iz knjige gostov) Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občini, bodo po novem slednje morali poročati preko spletne aplikacije eTurizem ali preko spletnega servisa AJPES, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3. 2018). Od 1. 3. 2018 dalje poročanje po sedanjem sistemu ne bo več mogoče. Po novem bo dovolj, da bodo izvajalci predpisane podatke poročali le ENKRAT v aplikacijo eTurizem in ne več posebej Policiji, SURS in občini, kot so slednje izvajali sedaj. Način plačila turistične takse občini ostaja nespremenjeno. Občina bo po novem podatke o prihodih in prenočitvah turistov za nastanitveni obrat pridobivala neposredno s strani AJPES (aplikacije eTurizem).
Več o tem: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

Zaradi večje in boljše informiranosti so se AJPES, SURS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologiji (MGRT) in Skupnost občin Slovenije (SOS) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravijo skupen Koledar dogodkov eTurizem, ki je objavljen na spletni strani SOS.