Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Kozje

Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Kozje

zbiranje ponudb I

POPRAVEK – 8.12.2017