Javna objava predloga Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Kozje

Javna objava predloga Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Kozje

Občina Kozje v skladu s 68a. členom  Poslovnika Občinskega sveta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) obvešča javnost o javni objavi predloga Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Kozje.

 

V času javne objave je omogočeno zbiranje pripomb in predlogov na predlog akta. Pripombe in predlogi  se lahko v roku 7 dni od datuma objave pošlje pisno na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje  ali po elektronski pošti na naslov: obcina.kozje@siol.net. Pripomba mora biti naslovljena kot “Pripomba na predlog Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Kozje.«.

 

Zadnji dan za oddajo pripomb in predlogov je 7.12.2017 najkasneje do 14.  ure.

 

pravilnik sofinanciranje prireditev