Posodobitev Športnega parka Lesično

Posodobitev Športnega parka Lesično

prenos fundacija

 

 

Občina Kozje je v mesecu oktobru 2017 zaključila dela na naložbi Posodobitev Športnega parka Lesično, za katerega je uspela pridobiti tudi nepovratna sredstva s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Športni park Lesično predstavlja prostor širšega družbenega pomena, saj ga poleg občanov in športnih društev iz okolice vsakodnevno uporablja tudi Osnovna šola Lesično za potrebe izvajanja osnovnošolske telesne vzgoje, za športno rekreacijo, tekmovanja ipd.

Predmet naložbe je bila temeljita posodobitev poškodovanega večnamenskega igrišča z dograditvijo, tako da sedaj igrišče ustreza pogojem za odvijanje ligaških tekem malega nogometa in rokometa. Prenovljena in izboljšana je osvetlitev igrišča z dodatnimi reflektorji, na novo so urejene varovalno lovilne mreže, nabavljene dodatne klopi in koši za smeti ter zgrajen nov nezahteven objekt dimenzije 50 m2, v katerem so urejene sanitarije, manjše skladišče za športno opremo (žoge, lovilne mreže, pesek) in prostor za počitek pod nadstreškom. Dela na naložbi so bila izvedena s strani podjetja Remont d.d. iz Celja, gradbeni nadzor pa je vršil Aleš Vodeb iz Gradbeništva Vodeb. Celotna naložba je zaključena v višini 112.162,00 € z vključenim DDV, od tega znaša prispevek Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 21.310,00 €.

Posodobitev Športnega parka Lesično