Javna predstavitev predloga načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Kozje

Javna predstavitev predloga načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Kozje

Občina Kozje na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči (Ur. l. RS št. 24/2012) organizira javno predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Kozje verzija 1.0.
Javna predstavitev bo potekala od 1. 9. do 1. 10. 2017 v prostoru Skupnega organa občinske uprave za Civilno zaščito in požarno varnost, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah. Zainteresirani javnosti je predlog načrta zaščite in reševanja na vpogled vsak delovni dan od 9. do 14. ure, razen ob sredah, ko je vpogled možen od 9. do 16. ure. Zaželena je predhodna najava za vpogled predloga načrta na telefon številka 031 514 848 ali 03/817 16 30 (Miha Šket).
Vpogled v predlog načrta je mogoč tudi na spletni strani občine Kozje: www.kozje.si .

Povabilo

Načrt ZiR