Prijava škode – POZEBA 2017

Prijava škode - POZEBA 2017

Občina Kozje poziva vse oškodovance, ki so utrpeli škodo zaradi pozebe v letu 2017, da prinesejo na občinsko upravo izpolnjene obrazce, ki so jih po pošti prejeli od Uprave RS za zaščito in reševanje.

Skrajni rok za oddajo izpolnjenih obrazcev je sreda, 23. avgust 2017.

V obrazce je potrebno vpisati odstotke poškodovanosti kultur, se podpisati na prvi in zadnji strani ter priložiti dokazila o nastali škodi (slike, cenilni listi zavarovalnic, …).

Obrazce so prejeli oškodovanci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– najmanj 25 arov intenzivnega sadovnjaka (jabolka, breskve, jagode) ali
– najmanj 25 arov vinograda ali
– najmanj 25 arov orehov.

V primeru, da oškodovanec izpolnjuje naštete pogoje in obrazca ni prejel, lahko škodo prijavi na priloženem obrazcu z zahtevanimi dokazili.

Obrazec za prijavo škode – POZEBA 2017

V kolikor je bila evidentirana tudi škoda po toči, morajo oškodovanci na istem obrazcu vpisati še odstotek poškodovanosti kulture po toči in datum nastanka škode.

Za morebitna vprašanja lahko pokličete na občinsko upravo na telefonsko številko 03 800 14 18 (Nives) ali pišete na obcina.kozje@siol.net.