Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Kozje

Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Kozje

 

zbiranje ponudb