Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje v letu 2017

Javni razpis  za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje v letu 2017

Občina Kozje je objavila javni razpis, katerega predmet je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje v letu 2017.

Javni razpis se zaključi 30.10.2017. Vloge se bodo sprejemale najkasneje do 30.10.2017. Vse vloge, ki bodo posredovane po tem roku, se bodo s sklepom zavrnile. Upravičenci lahko prijavijo ukrepe, ki so se izvedli v času od 1.10.2016 do 30.10.2017.

Prijave je potrebno poslati z oznako »Javni razpis: Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva v letu 2017« na naslov: OBČINA KOZJE, KOZJE 37, 3260 KOZJE.

 

razpis1

RAZPISNA DOKUMENTACIJA