Varčevalni ukrepi pri porabi pitne vode

Varčevalni ukrepi pri porabi pitne vode

Javno komunalno podjetje OKP d.o.o. iz Rogaške Slatine obvešča vse uporabnike pitne vode, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje v njihovem upravljanju, da se zaradi daljšega sušnega obdobja količina pitne vode na izvirih drastično zmanjšuje.
Potrebno je upoštevati stroge varčevalne ukrepe pri porabi vode, zlasti je potrebno upoštevati PREPOVED UPORABE PITNE VODE ZA:
– ZALIVANJE VRTOV,
– POLNJENJE BAZENOV,
– PRANJE IN POLIVANJE CESTIŠČ IN DVORIŠČ,
– PRANJE AVTOMOBILOV.

OBVESTILO