Spremenjene uradne ure Krajevnega urada Kozje

Spremenjene uradne ure Krajevnega urada Kozje

Upravna  enota Šmarje pri Jelšah obvešča, da imajo krajevni uradi v času od 19. 5. 2014 do 31. 8. 2014 spremenjen delovni čas, in sicer:

KU Kozje (tel. (817-17-52)  – četrtek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00

– KU Podčetrtek - torek od 8.00 do 12.00

– KU Bistrica ob Sotliv torek od 13.00 do 15.00

– KU Rogatecčetrtek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00

– KU Rogaška Slatinaponedeljek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00 in petek od 8.00 do 13.00

Ne glede na zgoraj navedeno bo Krajevni urad Rogatec v mesecu maju in v mesecu avgustu, zaprt.

Stranke lahko uredijo zadeve tudi na sedežu Upravne enote Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12a, 3240 Šmarje pri Jelšah, kjer lahko pridobijo splošne informacije na tel. številki (03) 817 17 00, informacije s področja matičnih zadev pa na tel. številki (03) 817 17 11 ali na drugih krajevnih uradih, ki bodo poslovali.

Upravna enota Šmarje pri Jelšah ima uradne ure:

– v ponedeljek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00,

– v torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00,

– v sredo od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 in

– v petek od 8.00 do 13.00.

Obvestilo UE