Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Kozje je objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Popolno vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami udeleženci razpisa oddajo osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kozje, Kozje št. 37, 3260 KOZJE do vključno  07.04.2014.

Upravičenci, ki se želijo prijaviti na razpis lahko dvignejo obrazce:

»Vloga za oddajo neprofitnega stanovanja v najem« na sedežu  Občine Kozje ali na tej spletni strani (rubrika RAZPISI).